The Professor Roman Głowacki Competition for the best Master's / Bachelor's thesis in marketing, commerce and consumption

Konkurs im. profesora Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

The Polish Scientific Society of Marketing announces the 6th edition of the nationwide competition for the best master's/bachelor's thesis in the field of marketing, commerce and consumption - from this edition in the name of Professor Roman Głowacki. The Centre for Management Training Foundation is the competition partner. Details of the competition and the rules to apply are available on the Society's website: www.pntm.pl

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji - od tej edycji imienia profesora Romana Głowackiego. Partnerem konkursu jest Fundacja Centrum Kształcenia Menedżerów. Szczegóły konkursu i regulamin na stronie internetowej Towarzystwa www.pntm.pl


Professor Roman Głowacki (1929 - 2020) – founder and long-standing President of the Board of the Centre for Management Training Foundation, established in 1990. Creator of one of the first MBA programs in Central and Eastern Europe. Author of several dozen editions of MBA programs, conducted, among others, with the following partner universities: Bergische Universität Wuppertal, Bloomsburg University of Pennsylvania, Free University of Brussels, The Ohio State University, University of Warsaw, University of Antwerp. A graduate of the Academy of Commerce in Krakow, the Central School of Planning and Statistics (Warsaw School of Economics) in Warsaw and the Harvard Business School. He has been associated with the University of Warsaw since 1973. Chair of the Marketing Department at the Faculty of Management at the University of Warsaw for many years. Visiting professor at European and American universities. Scientist, author of numerous books, textbooks, and articles published in Poland and abroad, academic lecturer, teacher of many generations of students. Precursor and outstanding marketing expert in Poland.

More on precursors of marketing in Poland: https://pntm.pl/prekursorzy-marketingu-w-polsce/


Prof. dr hab. Roman Głowacki (1929-2020) – założyciel i wieloletni szef Fundacji Centrum Kształcenia Menedżerów, istniejącej od 1990 roku. Twórca jednego z pierwszych programów MBA w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesięciu edycji programów MBA, prowadzonych m.in. z następującymi uczelniami partnerskimi: Bergische Universität Wuppertal, Bloomsburg University of Pennsylvania, Free University of Brussels, The Ohio State University, Uniwersytet Warszawski, University of Antwerp. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie i Harvard Business School. Od 1973 roku związany z Uniwersytetem Warszawskim. Przez wiele lat Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Visiting profesor uczelni europejskich i amerykańskich. Naukowiec, autor licznych książek, podręczników oraz publikacji, wydanych w Polsce i za granicą, wykładowca akademicki, nauczyciel wielu pokoleń studentów. Prekursor i wybitny znawca marketingu w Polsce.

Więcej na temat prekursorów marketingu w Polsce: https://pntm.pl/prekursorzy-marketingu-w-polsce/

 

 


 

 

Prof. Roman Głowacki has passed away

It is with our deepest sorrow to inform of the death of prof. Roman Glowacki, beloved husband, father and grandpa. He passed away on 16 January 2020.

He was a graduate of the Academy of Commerce in Krakow, the Main School of Planning and Statistics in Warsaw and the Harvard Business School. For many years employee and director of the Institute of Commerce in Warsaw.

Since 1973 he was associated with the University of Warsaw. The pioneer of marketing in Poland. The creator of one of the first Master of Business Administration (MBA) programs in the Central and Eastern Europe, founder of the Centre for Management Training Foundation, which has educated a large number of graduates.

Forever in our memories, always in our hearts.

 

 


 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW

Centre for Management Training

przy Uniwersytecie Warszawskim

zaprasza

do udziału w podyplomowych studiach menedżerskich

International MBA Programme.


Są to studia dwuletnie (full time) prowadzone według podwyższonego standardu.

- w całości w międzynarodowym języku biznesu z przedłużonym okresem ich trwania do 2 lat;

- oferta edukacyjna zawiera zwiększony zestaw przedmiotów, wzbogacony case'ami, dzięki czemu pokrywa ona cały zakres wiedzy menedżerskiej zawartej w obrębie common body of management knowledge;

- studia mają charakter międzynarodowy ze względu na profil oferty edukacyjnej (rynek krajowy, zagraniczny i międzynarodowy) uczestników – słuchaczy  i instytucje dydaktyczne (krajowe zachodnioeuropejskie i międzynarodowe);

- istotną korzyścią przedstawionego programu jest możliwość uczestniczenia w  nim osobom pracującym zawodowo, dzięki wprowadzeniu odpowiedniego harmonogramu zajęć dydaktycznych;

- oprócz  tego program dostarcza szereg innych korzyści, jak na przykład bezpłatny dostęp do pomocy dydaktycznych.

- zajęcia rozpoczynają się 18 września 2019 r. o godzinie 17:00.


Osoby zainteresowane programem proszone są o przekazywanie do Centrum, najlepiej drogą e-mailową, następujących dokumentów.

- formularz aplikacyjnego (application form), dostępnego na www.cmt.wz.uw.edu.pl

- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

The Information For Foreign Candidates

The Centre for Management Training, University of Warsaw kindly informs you that nearest edition of International MBA Programme will be provided on September 18, 2019, at 5:00 P.M.

The admission requirements are the same like in past years.

 

Best regards,
Prof. Roman Glowacki
MBA Programme Director

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia Menedżerów
ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa
Bud. C, Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
Tel: +48 22 847 17 41
Mobile: +48 726 001 073
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: www.cmt.wz.uw.edu.pl

Contact to the CMT:

Centre for Management Training, University of Warsaw
ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa
Building C, Faculty of Management
at the University of Warsaw
Tel: +48 22 847 17 41
Mobile: +48 726 001 073
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: www.cmt.wz.uw.edu.pl

 

This information is addressed especially

to potential candidates for IMBA Programme.

 


Centre for Management Training - ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa, tel/fax. (22) 843-58-05, tel. (22) 847-17-42, mail: cmt@mail.wz.uw.edu.pl